Regional Business News(EBSCOhost)

 Regional Business News(EBSCOhost)  


Regional Business News, bölgesel iş dünyası yayınlarından kapsamlı tam metin bilgileri sağlamaktadır. ABD'deki büyük şehirlerin ve kırsal alanların tamamından 80 adet iş dünyası dergisi içermektedir.