Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index           (1913-1957) veritabanını da barındırır.