IEEE Xplore Digital Library

 IEEE Xplore Digital Library


IEEE / IEE Electronic Library (IEL) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) ile; 
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter),
• IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere,
• Bütün güncel IEEE Standartlarına, 
• 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

IEEE Xplore Digital Library Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu