ProQuest Agricultural & Environmental Science Database

 ProQuest Agricultural & Environmental Science Database 


ProQuest Agricultural & Environmental Science Database; AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Çevre Bilimleri ve Kirlilik Yönetimi) ve Çevresel Etki Beyanları (EIS) veritabanlarını içerir ve tüm dünyadan tam metin bilimsel dergileri, ticaret ve endüstri dergilerini, teknik raporları, konferans bildirileri ve hükümet yayınlarını içerir. Bu veritabanı, kirliliğin insanlara ve hayvanlara etkileri ve çevresel faaliyet ve politika tepkileri gibi konuları içeren, editör olarak seçilmiş özel A & I kaynaklarını da içermektedir. Koleksiyon şu veritabanlarını kapsamaktadır:

AGRICOLA 
TOXLINE


ProQuest Agricultural & Environmental Science Database Dergi Listesi