ProQuest Agricultural & Environmental Science Database

ProQuest Agricultural & Environmental Science Database

  

ProQuest Agricultural & Environmental Science veritabanı, tarımsal araştırmalar ve müttefik disiplinler için eşsiz bir içerik sunmaktadır. Öğrenciler, araştırmacılar, öğretmenler ve profesyoneller, hakemli dergiler, ticari yayınlar, dergiler ve çalışma kağıtları, konferans raporları ve davalar aracılığıyla veri tabanının sağladığı kapsamlı keşiften yararlanır.  ProQuest Agricultural & Environmental Science veritabanı ayrıca çevre bilimleri ve ilgili alanlarda araştırma ve öğrenmeyi desteklemek için kaynak koleksiyonunu sağlar. İçerik, mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, atmosfer bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçilmiştir. Veritabanı araştırmacılara bilimsel dergiler, ticaret dergileri, yeni kaynaklar, konferans içerikleri, raporlar, monografiler, kitaplar ve devlet yayınları gibi kaynak türlerinden tam metin yayınlara erişim sağlar. 2,5 milyon tam metin makale, 9 milyon index kaydı, 2,6 milyon tablo ve figür, 800 adet dergi içermektedir. Bu veritabanı AGRICOLA, ProQuest Deep Indexing: Agricultural Science ve ProQuest Agriculture Journals veritabanlarını içerir.

 Ürün Özellikleri:

• Bu geniş veritabanı tarım ve tarım ile ilgili alanlara yönelik birincil bilgi kaynaklarına erişimi sağlamaktadır.

• Kullanımı kolay- indekslenmiş tarama alanları ile birlikte detaylı arama yapmanıza olanak tanır ve anlamlı sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

• Kataloglama kayıtları için Library of Congress Subject Headings kullanılmıştır.

• Taranabilir tablolar ve şekiller içermektedir.

İçerik Türü:

Bilimsel Dergiler, Ticaret Dergileri, Konferans Bildirileri ve Bildiriler, Dergiler, Gazeteler, Diğer Kaynaklar, Raporlar, Tablolar, Yayınlar, Çalışma Kağıtları