Kat Yerleşim Planı

         ZEMİN KAT

         Yönetim
         Konferans Salonu
         Sergi Salonu
         Danışma Kaynakları ve Müracaat
         Teknik Hizmetler
         Kütüphanelerarası Ödünç Verme
         Terminaller

         BODRUM KAT
             
         Serbest Çalışma Salonu

         Fotokopi

         1. KAT

         Ödünç Verme
         Okuma Salonu
         Kitap Koleksiyonu
         Nadir Eserler
         Multimedya
         Terminaller

         2. KAT

         Okuma Salonu
         Kitap Koleksiyonu
         Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi
         Terminaller

         3. KAT

         Süreli Yayınlar
         Elektronik Kaynaklar
         Okuma Salonu