Genel Bilgi

Üniversitemiz Kütüphanesi 4 Nisan 1979 tarihinde Kütüphanecilik Enstitüsü tarafından Tıp Fakültesi Dekanlık binasında açılmış ve Ocak 1997’de yeni binasına taşınmıştır. Kütüphane yeni binasında 10.000 m² kapalı alanda, 800 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemize bağlı olarak kampüs dışında bulunan Yüksekokulların kütüphane kaynaklarının da kütüphanecilik standartlarına uygunluğu bakımından teknik işlemlerini de yaparak hem oluşumlarına hem de hizmet kalitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Merkez dahil olmak üzere bu kütüphanelerde, LC (Library of Congress Classification - Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi) sınıflama sistemi kullanılmakta ve açık raf sistemiyle kullanıcılara hizmet verilmektedir.

Ayrıca kütüphanemizde, RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemi) ile materyallerimiz etiketlenmiş, materyal güvenliği ve koleksiyonun yönetimi sağlanmıştır. Selfcheck sistemiyle de kullanıcılarımız, ödünç verme birimine bağlı kalmaksızın ödünç alma ve iade işlemlerini otomatik olarak kendileri yapabilmektedirler. 


Temel Amaç ve  Hedefleri :

Ç.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın amacı, üniversite bünyesinde yer alan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin öğretim ve araştırmacı kadrosuyla, öğrencilerine, üniversite görevlilerine, üniversite dışı araştırmacılarına ve halka, bilimsel çalışma ve araştırmalarında yardımcı olmak, bilgi edinmeleri ve ilgi alanlarına göre kendilerini yetiştirmeleri, zamanlarını değerlendirmeleri için bilgi kaynaklarını sağlamak ve gelişen teknolojik araçlarla kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yukarıda belirtilen bu amacı gerçekleştirmek için

a) Üniversitenin ilgili bulunduğu tüm bilim dallarında gereksinim duyulan her tür bilgi  kaynaklarını sağlamaya çalışır.

b) Bu bilgi kaynaklarını belirli bir sisteme göre düzenler ve kullanıcıların yararlanmasına sunar.

Kütüphanemizin;

Misyonu :

Çukurova Üniversitesi'nin temel misyonunda yer alan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek için çağdaş ve evrensel olanakların sağlanması, iyi bir üniversite kütüphanesinin gerekleri ile topluma hizmet sunmak.

Vizyonu :

Çukurova Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş teknolojileri de kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak.

 

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE (7/10/1983, No: 124) GÖRE KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ:

Madde 33

a)      Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

b)      Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile

 bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

c)                 c)       Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.