Kütüphane Kuralları

  Kullanıcıların kütüphanede uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmektedir:

a) Kütüphanede, yemek yenilemez, çay ve benzeri içecek ile sigara içilemez.

b) Kütüphanede, yüksek sesle konuşulamaz, cep telefonu ile görüşülemez.

c) Kütüphanede, cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi vb. araçların; fotoğraf ve video çekme veya ses kaydetme fonksiyonları kullanılamaz.

ç) Serbest çalışma salonu dışında kalan salonlarda grup çalışması yapılamaz, masa ve sandalyelerin yerleri değiştirilemez, yer ayırma yapılamaz.

d) Kütüphaneye ait taşınabilir bilgisayarlar, Başkanlıkça belirtilen alanlar dışında kullanılamaz.

e) Kullanıcı için düzenlenmiş oturma alanlarının dışında kalan yerlerde oturulamaz.

f) Ödünç alınabilen materyal dışında kalan hiçbir kütüphane materyali, bina dışına çıkarılamaz.

g) İlgili mevzuata göre suç sayılan araç-gereç veya malzemeler kütüphanede kullanılamaz.

ğ) Kütüphanenin tüm alanları, eşyaları, koleksiyonu temiz ve özenle kullanılır.

h) Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı kullanılır.

ı) Kütüphaneyi kullananlar kişisel eşyalarını yanlarında bulundurur.

i) Kütüphane içerisinde kullanılan materyal çalışma masalarında bırakılır.

j) Kullanıcı, yanında getirdiği bavul, koli vb. büyük taşıma eşyalarını vestiyere bırakır. Vestiyer dışında kütüphanenin herhangi bir yerine bırakılan ve kaybolan eşyalardan kütüphane sorumlu değildir.

k) Gerektiğinde kütüphaneye giriş ve çıkışlarda kontrol yapılabilir.

l) Kullanıcılar, kütüphanenin kullanım kuralları hususunda görevlilerin uyarılarına uymak zorundadır.