Emerald

 Emerald 

 

Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi,endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 175; muhendislik konusunda ise 19 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.

Emerald Dergi Listesi