Basmalar Listesi 2

Eski Eserler :
Toplam 105 adet

Basmalar Listesi 2
1-   Ahter-i Kebir
y.y.

D.Baş No:819,   ,   Sözlük,   y.y.,  1293

2-   Aşiyan
y.y.

D.Baş No:261,   ,   Süreli Yayın - Edebi,   İstanbul,  1324

3-   Aşk-ı Memnu
Uşaki-zade Halid Ziya

D.Baş No:828,   ,   Roman,   İstanbul,  1316

4-   Ateşpare
Muallim Naci

D.Baş No:319,   ,   Şiir,   Kostantiniye,  1303

5-   Ayine-i Devran
Halil Nihad

D.Baş No:815,   Türkçe,   Edebiyat,   y.y.,  1342

6-   Azarya
Moliere

D.Baş No:635,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1933

7-   Bektaşi Edebiyatı Antolojisi 2.bsk.
Sadedin Nüzhet Ergun

D.Baş No:793,   Türkçe,   ,   İstanbul,  t.y.

8-   Bektaşilik Tedkikleri
F.R.Helson

D.Baş No:309,   Türkçe,   Mezhepler Tarihi,   İstanbul,  1928

9-   Belegat-ı Osmaniyye
Ahmed Cevdet

D.Baş No:824,   ,   Edebiyat,   İstanbul,  1310

10-   Beyaz Gölgeler
Celal Sahir

D.Baş No:663,   ,   Hikayeler,   İstanbul,  1325

11-   Billur Kalp
Hüseyin Rahmi

D.Baş No:690,   ,   Roman,   İstanbul,  1926

12-   Celaleddin Harzemşah
Namık Kemal

D.Baş No:701,   Türkçe,   Tiyatro,   İstanbul,  1292

13-   Cezmi
Namık Kemal

D.Baş No:846,   ,   Roman,   İstanbul,  1335

14-   Divan Edebiyatı
Ağah Sırrı Levend

D.Baş No:790,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1941

15-   Divançe-i Dehri Divançe-i Fazıl
Kürdi-zade Ahmed Ramiz

D.Baş No:495,   Türkçe,   Edebiyat,   y.y.,  1330

16-   Divan-ı Fitnat
y.y.

D.Baş No:810,   ,   Divan Şiiri,   y.y.,  t.y.

17-   Divan-ı Gülşen-i Efkar-ı Vasıf-ı Enderini
y.y.

D.Baş No:718,   ,   Divan Şiiri,   y.y.,  t.y.

18-   Divan-ı Lami
y.y.

D.Baş No:809,   ,   Divan Şiiri,   y.y.,  t.y.

19-   Divan-ı Mir Ali Şir Nevayi
Ali Şir Nevayi

D.Baş No:484,   Türkçe,   Divan Şiiri,   y.y.,  t.y.

20-   Divan-i Muhibbi
Leskofçalı Galip Bey

D.Baş No:702,   ,   Şiir,   İstanbul,  1335

21-   Diyorlar Ki
y.y.

D.Baş No:818,   ,   Divan Şiiri,   İstanbul,  1308

22-   Edebi Meslekler
Ruşen Eşref

D.Baş No:311,   Türkçe,   İnceleme,   İstanbul,  1334

23-   Edebiyat Bilgileri
Suut Kemal Yetkin

D.Baş No:788,   Türkçe,   ,   İstanbul,  t.y.

24-   Edebiyatçilarimiz ve Türk Edebiyati
İsmail Habib

D.Baş No:794,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1942

25-   Eski Yazilar Okuma Anahtari
M.Behçet Yazar

D.Baş No:797,   Türkçe,   Edebiyat ,   İstanbul,  1938

26-   Evrak-i Eyyam
Mahmud Yazır

D.Baş No:796,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1942

27-   Farsça - Türkçe Lügat 1-2.c.
Cenap Şehabeddin

D.Baş No:832,   ,   Edebi Yazılar,   İstanbul,  1331

28-   Farsça - Türkçe Lüğat 1-2.c.
Ziya Şükun

D.Baş No:800-801,   Türkçe - Farsça,   Sözlük,   İstanbul,  1944

29-   Finten
Abdülhak Hamit

D.Baş No:831,   ,   Edebiyat,   İstanbul,  1927

30-   Güft-u Gu
İbrahim Alaaddin

D.Baş No:336,   ,   Şiir Mecmuası,   y.y.,  1328

31-   Gülnihal
Namık Kemal

D.Baş No:813,   ,   Tiyatro,   y.y.,  t.y.

32-   Hace-i Lisan-ı Osmani - Mukaddimat-ı Mühimme
Mehmet Rıfat

D.Baş No:808,   Türkçe,   Dil,   İstanbul,  1311

33-   Haluk'un Defteri
Tevfik Fikret

D.Baş No:825,   ,   Şiir,   İstanbul,  1327

34-   Hayat
İsmail Safa

D.Baş No:427,   ,   ,   İstanbul,  1328

35-   Hayata Dair Hatıralar Tevfik Fikret
Ruşen Eşref

D.Baş No:839,   Türkçe,   Edebiyat,   y.y.,  1919

36-   Hüsn-ü Aşk
Şeyh Galip

D.Baş No:159,   ,   Divan Şiiri,   İstanbul,  1339

37-   Hüzma-ı Safa
İsmail Safa

D.Baş No:666,   Türkçe,   Şiir,   İstanbul,  1308

38-   Istılahat-ı Edebiyye
Muallim Naci

D.Baş No:806,   ,   Edebiyat,   İstanbul,  1307

39-   İbn-i Musa
Abdülhak Hamit

D.Baş No:378,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1335

40-   İbtida-i Kasaid
Nedim

D.Baş No:678,   ,   Şiir,   y.y.,  t.y.

41-   İstibdaddan Hakimeyet-i Milliyeye
Ahmet Rasim

D.Baş No:816,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1342

42-   İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
Necmettin Halil Onan

D.Baş No:795,   Türkçe,   ,   Ankara,  1941

43-   Kadın Mektebi
Moliere

D.Baş No:662,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1933

44-   Kahbe
Abdülhak Hamit

D.Baş No:840,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1343

45-   Kenarda Kalmış
Halit Ziya

D.Baş No:363,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1342

46-   Kır Çiçekleri
İsmail Hikmet

D.Baş No:827,   Türkçe,   Şiir,   İstanbul,  1334

47-   Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli
Fuzuli

D.Baş No:209,   ,   Divan Şiiri,   y.y.,  t.y.

48-   Külliyat-ı Ziya Paşa
Ziya Paşa

D.Baş No:847,   ,   ,   İstanbul,  1342

49-   Leyal-i Girizan
Hüseyin Siret

D.Baş No:811,   ,   Şiir,   İstanbul,  1325

50-   Makber
Adülhak Hamid

D.Baş No:834,   Türkçe,   Şiir,   y.y.,  1293

51-   Manzum Bir Muhtıra
Tahir

D.Baş No:791,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1931

52-   Manzume-i Fuzuli (Destan-ı Leyla vü Mecnun)
Fuzuli

D.Baş No:163,   ,   ,   y.y.,  t.y.

53-   Matbuat Hatıralarından Muharrir Şair Edip
Ahmed Rasim

D.Baş No:360,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1342

54-   Milli Edebiyat Ceryanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit
Köprülüzade Mehmet Faut

D.Baş No:192,   ,   Araştırma - İnceleme,   İstanbul,  1928

55-   Namık Kemal Türk Bilig Revüsü
Rıza Nur

D.Baş No:180,   Türkçe - Fransızca,   Şiir,   Paris,  1936

56-   Nedim Efendi Divanı
y.y.

D.Baş No:820,   ,   ,   y.y.,  t.y.

57-   Nefais-i Edebiyye
Mithat Cemal

D.Baş No:838,   Türkçe,   Edebiyat,   y.y.,  1329

58-   Nefayis-i Edebiyye
Mithat Cemal

D.Baş No:814,   ,   ,   İstanbul,  1329

59-   Nejad Ekrem
Recaizade Mahmud Ekrem

D.Baş No:653,   Türkçe,   Edebi Metin,   ,  t.y.

60-   Numune-i Edebiyyat-ı Osmaniyye
Ebuziya Tevfik

D.Baş No:844,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1308

61-   Osmanlı Edebiyatı
Menemenlizade Tahir

D.Baş No:812,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1314

62-   Osmanlı Tarihi
Namık Kemal

D.Baş No:833,   Türkçe,   Tarih,   İstanbul,  1326

63-   Osmanlıca I
Faruk K.Timurtaş

D.Baş No:799,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1962

64-   Peygamberler Tarihi-Kavaid-i Osmaniye-Osmanlı Coğrafyası
Ahmed Cevdet

D.Baş No:821,   Türkçe,   Tarih - Dilbilgisi ,   Dersaadet,  1311-1309

65-   Resimli Kitap
y.y.

D.Baş No:494,   ,   Dergi,   y.y.,  1912

66-   Resimli Muktesafat
y.y.

D.Baş No:425,   ,   ,   y.y.,  t.y.

67-   Romanya Mektupları
Ahmet Rasim

D.Baş No:817,   Türkçe,   Mektup,   İstanbul,  1333

68-   Rönan Müdafaanamesi
Namık Kemal

D.Baş No:826,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1326

69-   Rubaiyat-ı Ömer Hayyam
İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin

D.Baş No:829,   ,   Şiir,   İstanbul,  1346

70-   Rübab-ı Şikeste
Tevfik Fikret

D.Baş No:837,   Türkçe,   Şiir,   İstanbul,  1327

71-   Safahat
Mehmed Akif

D.Baş No:822,   ,   Şiir,   y.y.,  t.y.

72-   Savruk
Moliere

D.Baş No:792,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1933

73-   Seyhi Divani Tarama Sözlügü
Mehmet Rauf

D.Baş No:366,   ,   Şiir,   İstanbul,  1317

74-   Seyhi Divanini Tetkik
Sururi

D.Baş No:836,   ,   Şiir,   İstanbul,  1299

75-   Sipsevdi
Süruri

D.Baş No:433,   ,   Mizah Şiirleri,   y.y.,  t.y.

76-   Şehir Mektupları 3.c.
Ahmet Rasim

D.Baş No:446,   Türkçe,   Edebi Yazılar,   İstanbul,  1329

77-   Şeyhi Divanı Tarama Sözlüğü
y.y.

D.Baş No:803,   Türkçe,   Sözlük,   İstanbul,  1942

78-   Şeyhi Divanını Tetkik
Ali Nihat

D.Baş No:802,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1934

79-   Şıpsevdi
Hüseyin Rahmi

D.Baş No:669,   ,   Roman,   İstanbul,  1327

80-   Tabibi Aşk
Moliere

D.Baş No:655,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1933

81-   Takrizat
Recaizade Mahmud Ekrem

D.Baş No:830,   ,   Eleştiri,   Kostantiniye,  1314

82-   Talim-i Edebiyye
Recaizade Mahmud Ekrem

D.Baş No:845,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1299

83-   Tanzimat I
y.y.

D.Baş No:798,   Türkçe,   Tarih,   İstanbul,  1940

84-   Tarih Musahabeleri
y.y.

D.Baş No:410,   ,   ,   y.y.,  t.y.

85-   Tarih-i Devlet-i Osmaniyye
Abdurrahman Şeref

D.Baş No:807,   ,   Tarih,   y.y.,  t.y.

86-   Tevfik Fikret ve Ahlakı
Köprülüzade Mehmet Faut

D.Baş No:696,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1918

87-   Tuhbe-i Vehbi
y.y.

D.Baş No:842,   ,   ,   y.y.,  t.y.

88-   Türk Edebiyatı Tarihi
Köprülüzade Mehmet Faut

D.Baş No:267,   ,   Edebiyat Tarihi,   İstanbul,  1926

89-   Türk Grameri
Tahsin Banguoğlu

D.Baş No:789,   Türkçe,   ,   Ankara,  1959

90-   Türk Halk Edibiyatı
İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin

D.Baş No:389,   ,   Halk Edebiyatı,   İstanbul,  1343

91-   Türk Sazı
Mehmet Emin

D.Baş No:361,   ,   Şiir,   y.y.,  t.y.

92-   Türkiyat Mecmuası 1925 1.c.
y.y.

D.Baş No:787,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1925

93-   Türkiyat Mecmuası 1926 2.c.
y.y.

D.Baş No:782,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1927

94-   Türkiyat Mecmuası 1926 3.c.
y.y.

D.Baş No:783,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1935

95-   Türkiyat Mecmuası 1934 4.c.
y.y.

D.Baş No:784,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1934

96-   Türkiyat Mecmuası 1935 5.c.
y.y.

D.Baş No:785,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1926

97-   Türkiyat Mecmuası 1936-9 6.c.
y.y.

D.Baş No:786,   Türkçe,   ,   İstanbul,  1939

98-   Türkiye ve Tanzimat Devlet-i Osmaniyyenin Tarih-i Islahatı
Inge Lehard

D.Baş No:191,   ,   Tarih,   İstanbul,  1328

99-   Usul-i İnşa ve Kitabet
Mehmed Tevfik

D.Baş No:841,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1307

100-   Vahdet-i Vücud
Ferid

D.Baş No:823,   Türkçe,   Edebiyat,   İstanbul,  1331

101-   Vahdet-i Vücut ve Muhiddin Arabi
İsmail Fenni

D.Baş No:804,   ,   Tasavvuf,   y.y.,  1928

102-   Vatan Yahut Silistre
Namık Kemal

D.Baş No:835,   Türkçe,   Tiyatro,   y.y.,  1307

103-   Zafername Şerhi
y.y.

D.Baş No:224,   ,   Şiir Açıklaması,   y.y.,  t.y.

104-   Zatu'n-Nitakıyn Yahud İbnü'z Zübeyr
Muallim Naci

D.Baş No:805,   Türkçe,   Şiir ve Piyes,   İstanbul,  1307

105-   Zeynep
Abdülhak Hamit

D.Baş No:843,   ,   Şiir,   İstanbul,  1324