Duyurular

...

Elsevier Yayınevi "Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması" Webinarı

Değerli Araştırmacılarımız,

Elsevier Yayınevi tarafından tüm üniversitelere açık bir webinar düzenlenecektir. Aşağıda bilgilerini bulabileceğiniz webinara tüm araştırmacılarımız davetlidir:

“Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması / Clinical and biochemical data-driven drug re-purposing for anti-infective drugs”

Webinarın dili İngilizce olacaktır. İçeriği de kısaca Türkçe olarak aşağıda paylaşılmıştır.

Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması: İlaçları yeniden konumlandırma, ilaç geliştirme için çeşitli avantajlar sağlar. Webinar süresince antiviral ve antibiyotik ilaç araştırma ve geliştirmeyle ilgili 5 veri odaklı stratejiye değinilecektir:

1-İlgili viral ve bakteri hastalıkları tedavisi için kullanılan ilaçlar ve biyomoleküller hakkında klinik verilerden yararlanılması,

2-Patent ve makalelerde ilgili virüslere ve mikroplara karşı aktif olduğu bildirilen maddelerin araştırılması,

3-Viral ve bakteri proteinleri ile etkileşen maddelerin araştırılması,

4-Viral yaşam döngüsüne dahil olan insan proteinlerini etkileyen bileşiklerin araştırılması,

5-İlaç adayının güvenliğinin veriye dayalı değerlendirilmesi.

Yukarıdaki yaklaşımlar Embase klinik verileri ve Reaxys Medicinal Chemistry'den deneysel biyokimyasal veriler üzerinden sunulacaktır.

Tarih:30 Nisan Perşembe

Saat 16.00

Kayıt linki: https://www.brighttalk.com/webcast/16527/400878