Duyurular

...

Kütüphanede bulunmayan kitaba/makaleye/teze nasıl ulaşırım?

KİTS-TUBESS (Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Belge Sağlama)

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan basılı kitap ve makaleler Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi - KİTS (Inter Library Loan-ILL) ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz dışında hazırlanan ve yayımlanma izni bulunmayan tezler ise Türkiye Belge Sağlama Sistemi - TÜBESS ile sağlanabilmektedir. 

 

1-      KİTS - Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi 

KİTS(ILL) ile kitap ve makalelerin tamamı istenebilirken referans materyalleri, nadir eserler ve süreli yayınların belirli bir bölümü talep edilebilir. Tedarik edilen yayınlar, kullanıcıya sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları çerçevesinde verilir. (Kaç kitabın ne kadar süre ile ödünç alınabileceği gibi). 

Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) dan ilgili kaynak sorgulanarak ödünç verilebilir olanlar görüntülenir.

 

Kitap ve makale talebinde bulunmak için,

Üniversite mensubu kullanıcılarımızın kurumsal (@cu.edu.tr uzantılı) mail adreslerinden istenilen yayının künye bilgilerini KİTS Kitap/Makale İstek Formu ’nu doldurarak referans@kutuphane.cu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.  

Üniversitemizin tüm mensupları kitap bölümü ve makale taleplerinden yararlanabilirken; kitap taleplerinden yalnızca akademik personel yararlanabilmektedir.

İlgili kitaplar talep edildiğinde ve sağlandığında tarafınıza e-posta ile bilgi verilmektedir.

Basılı olarak sağlanan yayınların geliş-gidiş kargo ücreti, yayını talep eden kullanıcıdan tahsil edilir. 

Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür. 

Ayrıca kütüphanemiz elektronik kaynakları üzerinden erişemediğimiz ancak farklı üniversite kütüphanelerinin abone olduğu veritabanlarında bulunan e-kitap ve makaleler de ILL üzerinden kütüphanemiz aracılığıyla talep edilebilir. 

 

2-      TÜBESS - Türkiye Belge Sağlama Sistemi 

Üniversitemizde hazırlanan tezlere kütüphanemiz web sayfasındaki “Katalog Tarama” kısmından tarama yapıp, erişime açık olanlara elektronik ortamda erişilebilirken katalog ara yüzünden ulaşılamayan tezler için danışma kütüphanecisine başvurulmalıdır. Bu hizmetten üniversitemizin tüm mensupları yararlanabilmektedir.

Üniversitemiz dışında hazırlanan tezlere YÖK Tez Merkezinden erişilebilmektedir. (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)

Üniversitemiz dışında hazırlanan tezlerde yayınlanma izni olmayan tezler, YÖK Tez Merkezinde Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. şeklinde görülür. Bu ibarenin bulunduğu tezler kütüphanemiz aracılığıyla YÖK Tez Merkezinden sağlanabilmektedir.  

 

Tez talebinde bulunmak için,

Üniversite mensubu kullanıcılarımızın kurumsal (@cu.edu.tr, @student.cu.edu.tr uzantılı) mail adreslerinden, istenilen tezin künye bilgilerini (tez no, yazar adı, tez adı, enstitü, yıl)  TÜBESS Tez İstek Formu ’nu doldurarak referans@kutuphane.cu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.  

İlgili tezler YÖK Tez Merkezinden talep edildiğinde ve sağlandığında tarafınıza e-posta ile bilgi verilmektedir.

Talep edilip sağlanan tezler, YÖK protokolü gereğince kullanıcıya basılı/çıktı olarak teslim edilmektedir.

Detaylı bilgi için referans@kutuphane.cu.edu.tr’ye mail atmanız ya da kütüphaneye gelerek görüşmeniz gerekmektedir.