Duyurular

...

Kütüphanede bulunmayan kitaba/makaleye/teze nasıl ulaşırım?

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan basılı kitap ve makaleler Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi (ILL) ile sağlanırken, üniversitemiz dışında hazırlanan tezler ise TÜBESS ile sağlanabilmektedir. 

 

ILL - Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi 

ILL ile kitap ve makalelerin tamamı istenebilirken referans materyalleri, nadir eserler ve süreli yayınların belirli bir bölümü talep edilebilir. Tedarik edilen yayınlar, kullanıcıya sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları çerçevesinde verilir. (Kaç kitabın ne kadar süre ile ödünç alınabileceği gibi). 

Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) dan ilgili kaynak sorgulanarak ödünç verilebilir olanlar görüntülenir.

Kitap ve makale talebinde bulunmak için üniversite mensubu kullanıcılarımızın kurumsal (@cu.edu.tr uzantılı) mail adreslerinden istenilen yayının künye bilgilerini referans@kutuphane.cu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.  

Basılı olarak sağlanan yayınların geliş-gidiş kargo ücreti, yayını talep eden kullanıcıdan tahsil edilir. 

Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür. 

Ayrıca kütüphanemiz elektronik kaynakları üzerinden erişemediğimiz ancak farklı üniversite kütüphanelerinin abone olduğu veritabanlarında bulunan e-kitap ve makaleler de ILL üzerinden kütüphanemiz aracılığıyla talep edilebilir. 

 

TÜBESS - Türkiye Belge Sağlama Sistemi 

Üniversitemizde hazırlanan tezlere kütüphanemiz web sayfasındaki “Katalog Tarama” kısmından tarama yapıp, erişime açık olanlara elektronik ortamda erişilebilirken ulaşılamayan tezler için danışma kütüphanecisine başvurulmalıdır. Üniversitemiz dışında hazırlanan tezlere YÖK Tez Merkezinden (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) erişilebilmektedir.

Üniversitemiz dışında hazırlanan tezlerde yayınlanma izni olmayan tezler, YÖK Tez Merkezinde “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” şeklinde görülür. Bu ibarenin bulunduğu tezler kütüphanemiz aracılığıyla YÖK Tez Merkezinden sağlanabilmektedir.  

Tez talebinde bulunmak için üniversite mensubu kullanıcılarımızın kurumsal (@cu.edu.tr, @ogr.cu.edu.tr uzantılı) mail adreslerinden istenilen tezin künye bilgilerini (tez no, yazar adı, tez adı, enstitü, yıl) referans@kutuphane.cu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.  

Talep edilip sağlanan tezler, YÖK protokolü gereğince kullanıcıya basılı olarak teslim edilmektedir.  

 

Detaylı bilgi için referans@kutuphane.cu.edu.tr’ye mail atmanız ya da kütüphaneye gelerek görüşmeniz gerekmektedir.