Duyurular

...

Legal Online Veritabanı

Üniversitemiz Legal Online Veritabanına abone olmuştur.

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Legal Online Veritabanı” hukuk konusunda üretilen kapsamlı bir veritabanı olup iki modülden oluşmaktadır: 

Legal Online Kütüphane (Kitaplar ve Dergiler): Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan hukukun her alanından 470’ten fazla hukuk kitabı ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak tam metin erişim sağlanır.

Legalbank Elektronik Hukuk Bankası (İçtihat ve Mevzuat): 2.00.000’dan fazla içtihata  (AİHM, AYM, Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vd.), 44.000’den fazla mevzuata (Kanun, KHK, CBK, Uluslararası Anlaşma, Yönetmelik, Tebliğ vd.), 34.700’den fazla akademik ve uygulamaya yönelik makalelere, 2.500’den fazla dilekçe ve belgelere (dava dilekçeleri, sözleşmeler, ihtarnameler, Yazışmalar vd.),  400’den fazla gerekçelere (Genel gerekçeler ve madde gerekçeleri) online olarak erişim sağlayan kapsamlı bir veritabanıdır. 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat ve içtihat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkânı sağlanmaktadır.