Duyurular

...

Online Legal Veritabanı

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veritabanı” ile hukuk konusunda;

    · 22.000’den fazla makaleye,

    · 650’den fazla dergiye,

    · 400’den fazla kitaba,

    ·“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK,    Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,

     · 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe,

tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

 

Veritabanı, 18 Eylül – 18 Kasım 2019 tarihleri arasında deneme amaçlı olarak üniversitemiz kullanımına açık olacaktır.