Cochrane Library

 Cochrane Library 


The Cochrane Library; hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendirmek için yüksek kalitede veri sağlayan veritabanlarını içeren bir koleksiyondur. The Cochrane Libray; her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler. The Cochrane Library; Cochrane dergilerine ek olarak, diğer sistematik dergi özetleri, teknoloji incelemeleri, iktisadi değerlendirmeler ve bireysel klinik deneyimler gibi başka güvenilir bilgileri de tek bir kaynakta sunmaktadır.

The Cochrane Library Kullanım Klavuzu